Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia Immunologii transfuzjologicznej (serologii grup krwi)

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej oferuje:

  • Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh(D) wraz ze screeningiem w kierunku wykrywania obecności przeciwciał odpornościowych w osoczu pacjenta (pośredni test antyglobulinowy PTA). Badania wykonywane są z zastosowaniem wysoce czułej, referencyjnej metody mikrokolumnowej (DiaMed Micro Typing System) na w pełni zautomatyzowanym analizatorze IH 1000.


  • Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi, która wypełnia lukę powstałą po wymianie dowodów tożsamości na nowe, w których nie ma miejsca na wpisywanie grup krwi. Karta wydawana przez Laboratorium LUXMED jest dopuszczona do stosowania do celów transfuzjologicznych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Nadzór merytoryczny nad Pracownią pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zaś pracownicy mają pełne uprawnienia w zakresie immunologii transfuzjologicznej.